Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 16.09.2014г./Заповед № 1383/04.09.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково /01.10.2013 г./ЗАПОВЕД № 1473 / 17.09.2013 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 27.08.2013г./ЗАПОВЕД №1263/13.08.2013г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост...