Заповед за прекратяване на открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково - 08.09.2016г.