Заповеди с №№ 131 и 132 от 27.01.2017 г. за класиране на кандидатите за продажба на стояща дървесина на корен, лесфонд 2017 г., Обекти №№ 1701 и 1702.

Пикачени файлове